Петък, 10.04.2020

Последни новини:

° C   

Набират младежи за обучение „БЕЗ ПЛАН“

Младежки център – Враца обявява началото на кампания за набиране на участници в предстоящото обучение „БЕЗ ПЛАН“, което ще въведе 20 младежи на възраст между 15 и 29 години в основните принципи и стъпки при планирането и организирането на събития и инициативи!
Обучението ще се състои от две части, които ще бъдат проведени, както следва:
• ПЪРВА ЧАСТ – 23 – 25 МАРТ – Младежки еко лагер с. Очин дол
• ВТОРА ЧАСТ – 14 - 15 АПРИЛ – Младежки център – Враца
Желаещите могат да подават своите формуляри за участие ДО 13 МАРТ, попълвайки въпросник на следния линк: https://goo.gl/forms/04Q0rj7gAs0KBSbQ2 , като междувременно ще бъде провеждана и информационна кампания в някои училища и образователни институции в града.
След изтичане на крайния срок ще бъдат разгледани попълнените въпросници и определени участниците, които най-ясно са изразили аргументите, мотивацията и интереса си за участие в обучението.
Главната цел на обучението е да бъде изграден и повишен капацитетът на младежи на местно ниво за планиране, организиране и провеждане на събития и доброволчески инициативи в полза на местната общност.
Обучителните модули ще бъдат осъществявани чрез методите на неформалното образование, учене чрез правене и преживяване, както и на принципа връстници обучават връстници, което ще даде голяма възможност на младежите да развият креативността и меките си умения, заложени в основата на включените в модулите теми като:
• Ефективна комуникация
• Работа в екип
• Лидерство
• Управление на времето
• Планиране и организиране
• Работа с медии
Роля в провеждането на модулите ще заемат и младежи, преминали предишни обучения по темите и включвали се в процеса на организиране и провеждане на инициативи и събития с екипа на Младежки център – Враца, като целта е да предадат придобитите и вече прилагани на практика опит и знания на техните връстници, в чието лице могат да намерят свои бъдещи съмишленици в каузи, идеи и задачи. Те ще влязат в ролята на ментори, чието участие ще бъде от съществено значение и в помощ на младежките работници при провеждането на обучителните модули. Бъдещите ментори също трябва да попълнят въпросници за регистрация, които ще открият на следния линк: https://goo.gl/forms/YlzB7xt2rbHacQqH2 .
Очакваните резултати от обучението са:
• Сформиране на добър и в перспектива мобилизиран екип от младежи.
• Изграждане на отношение, позиция и мнение към обществените дейности, събития и мероприятия.
• Развитие на комуникативни, организационни умения и по-добър поглед в управлението на времето и ресурсите.
• Планиране, организиране и провеждане на 2 събития в полза на местната общност насочени, към повишаване на физическата активност,спорта и облагородяване на занемарени градски пространства.

Обучението „БЕЗ ПЛАН“ е напълно безплатно и е предназначено за младежи на възраст между 15 - 29г., за които включването им в обученията ще бъде от полза в перспектива за тяхната социална и трудова реализация. Темите и дейностите ще бъдат от практическа гледна точка полезни за млади хора, които са ориентирани в сферата на професиите, свързани с организационни дейности, спорта и туризма и които притежават следните качества:
• Отговорност и отговорно отношение към участието в обученията.
• Интерес към обществените събития и дейности, свързани с млади хора, за млади хора, от млади хора.
• Желание за работа в екип за кауза, целяща развиване на гражданската активност на местно ниво.

Не пропускайте тази възможност и не забравяйте, че крайният срок за подаване на заявления за участие е 13.03.2018г. Повече информация ще откриете на страницата на Младежки център - Враца във Фейсбук: https://www.facebook.com/youth.center.vratsa/ , а нашият екип ще запознае с идеята и ще отговори на въпросите на всеки заинтересован да се включи в обучението като участник или ментор, в рамките на информационна среща, която ще се състои на 28.02.2018г. (сряда) от 16:00 часа в сградата на Центъра.
 

                   


Copyright © 2009 Alpiko Publishing. All Rights Reserved.
Всички публикувани текстове и изображения са под закрила на „Закона за авторското право и сродните им права“. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение е забранено.
Created by: DREAMmedia Creative studio