Понеделник, 16.09.2019

Последни новини:

° C   

Обявиха проектите за нови учебни програми за IV и за Х клас

 Проекти на учебни програми за IV и за Х клас по всички общообразователни предмети са публикувани за обществено обсъждане на сайта на просветното министерство.
След утвърждаването им ще бъдат обявени процедури за написване на нови учебници, по които ще се преподава през учебната 2019-2020 година, съобщиха от министерството.

Оттам припомнят, че до момента са утвърдени учебни програми за предходните класове – I, II, III, V, VI, VII, VIII и IХ клас. Те, заедно с програмите за IV и за Х клас, бяха оповестени като варианти преди близо година и половина на сайта на МОН.

Всички проекти са обсъждани в последните няколко години на кръгли маси и десетки срещи с учители от цялата страна и в резултат на получените мнения и становища са направени промени.

Преди финалното обсъждане по обществено чувствителните предмети като български език и литература, история и цивилизация, философия, както и по ключови общообразователни предмети в IV клас през август тази година в МОН са били организирани допълнителни срещи с учители от всички 28 региона на страната.

По останалите учебни предмети финалните обсъждания са били по време на методическите съвещания с експертите от страната, на които бяха поканени и учители.

На последната среща учители по БЕЛ са подкрепили представеното съдържание за Х клас по двата компонента на учебния предмет – работа върху книжовноезикови норми и върху творби само от български автори.

Акцентите в дискусията са се фокусирали около препоръчителното процентно разпределение на часовете за нови знания, за упражнения, за обобщения и преговор, около философската поема, с която следва да бъде представен Пенчо Славейков, без да се стигне до единно виждане дали това да е „Микеланджело” или „Cis moll”.

В проекта на учебна програма по литература двете творби ще бъдат посочени алтернативно, като крайният избор ще се направи след обобщаване на постъпилите становища при общественото обсъждане.

От МОН съобщават още, че учители по история и цивилизация и представителите на академичната общност подкрепят новия подход при реализация на концепцията за обучението по история, като са изтъкнали намерения добър баланс между учебно съдържание и броя часове за придобиване на компетентности. Най-широка дискусия е породила броят на новите понятия, които някои от присъстващите са оценили като недостатъчен.

Становището на учители по философия е, че учебните програми по предмета са в правилната посока. Високо оценена е насочеността на учебните програми към формиране и надграждане на умения, както и възможността да се основават в по-голяма степен на достиженията на философията в нейното историческо развитие. След дискусията е включено ново понятие - битие.

Новите програми за IV клас също намират подкрепа от начални учители, твърдят от министерството, като допълват, че педагозите са изтъкнали тяхната приемственост, съвременното им звучене и широките възможности и свобода, които предоставят на учителите.

Дискусия е имало за избора на творба, която учениците в IV клас да учат задължително наизуст при обучението си по български език и литература. С аргумент, че учениците са достатъчно големи в проекта на програмата са намерили място три от предложените, участвали в дискусията творби - „Обичам те, родино…” на Елисавета Багряна, „Моята учителка” на Леда Милева и “Майка ми” на Иван Вазов.

На сайта на МОН са публикувани за обществено обсъждане и проекти на 28 актуализирани учебни програми за обучението по майчин език и адаптирани учебни програми за лица над 16 години, които имат завършен начален етап или са преминали успешно през курсове за ограмотяване.

Проектите на програми по майчин език са съответно по турски, иврит, арменски и ромски език за ученици от І клас (първа година на обучение) до VІІ клас (седма година на обучение).

Програмите са изготвени в съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование. При подготовката на проектите са взети предвид предложенията на учители, университетски преподаватели, представители на етническите общности и на техни неправителствени организации.

Изучаването на майчин език е по желание на родителите на учениците и може да се осъществява в избираемите учебни часове и/или във факултативните учебни часове.

Проектите на адаптирани учебни програми са разработени по проект „Нов шанс за успех“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” и ще се използват при провеждането на курсове по предмети от прогимназиален етап - български език и литература, английски език, математика, информационни технологии, история и цивилизация, география и икономика, човекът и природата и технологии и предприемачество за класовете от V до VII, както и биология и химия само за VII клас.

Учебното съдържание и очакваните резултати от обучението са съобразени с утвърдените от министъра на образованието и науката учебни програми за общообразователна подготовка за съответните класове.

Проектите на учебни програми за IV клас и X клас можете да намерите ТУК.

                   


Copyright © 2009 Alpiko Publishing. All Rights Reserved.
Всички публикувани текстове и изображения са под закрила на „Закона за авторското право и сродните им права“. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение е забранено.
Created by: DREAMmedia Creative studio